2000

Conny Nielsen, Aalborg University Hospital, Denmark
"Cyklokaprons effekt på koagulationstiden under kardiopulmonal bypass"

Jørgen Tommerup, Aalborg University Hospital, Denmark
"Flowdynamiske egenskaber i kardioplegikanyler ved blodkardioplegi med forskellige hæmatokrit og temperatur"

Else Rydlund Nielsen and Helle Nørlund, Odense University Hospital, Denmark
"Sammenhæng mellem postoperativ nyrefunktion og middelperfusionstryk under kardiopulmonal bypass"

Anne Louise Bellaiche, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark
"Kolloid osmotisk tryk og hæmatokrit under ekstrakorporal cirkulation"

Pia Sprogøe, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark
"Måling af nyrernes gennemblødning med og uden anvendelse af aorta ballonpumpe"

Peter Fast Nielsen and Leo Madsen, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark
"Autolog transfusion af præ-ECC tappet blod ved hjertekirurgi. Undersøgelse af postoperativ blødning"

Lene Breum and Søren Windahl, Copenhagen University Hospital, Denmark
"Generering af mikrobobler i forbindelse med kardiopulmonal bypass ved anvendelse af henholdsvis vacuumassisteret konventionel venedrænage"