2004

John K. Jensen, University Hospital North-Norway, Tromsoe, Norway
"Oxygen consumption during cooling and rewarming from accidental hypothermia, a porcine model"

Mick-Rune Lysø and Kjetil Sundt, Heart Clinic St. Elisabeth, Trondheim, Norway
"Tilførsel af karbondioxid i operationsfeltet giver ændringer i patientens blodgasværdier"

Amrit Singh Thiara, Oslo University Hospital, Norway
"A retrospective evaluation of heparin & non-heparin coatings with regard to post-operative outcomes"

Lisbeth Troelsen, Copenhagen University Hospital, Denmark
"Observation af anæstesidybden ved hjælp af AEP-monitorering hos patienter der gennemgår koronar bypass grafting"

Birgitte Pedersen and Kitte Eriksen, Odense University Hospital, Denmark
"Det forventes, at koagulationsfaktorer samt trombocytterne bevares ved brug af IAD"

Pernille Bjerre Jacobsen and Oddvar Klungreseth, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark
"Giver VAVD mindre gain end passiv drænage ved ECC - er forskellen klinisk relevant?"

Torben Steen Nielsen, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Denmark
"Sammenligning af arterielt kuldioxid partialtryk og oxygenator gasafgangs kuldioxid partialtryk. Kan Pex CO2 anvendes i praksis?"

Marx Runge, Copenhagen University Hospital, Denmark
"Evaluation of myocardial metabolism with microdialysis, after protection with cold blood - or cold crystolloid cardioplegia. A porcine model"